Aktuelt

Nyhedsbrev, juni 2015

I dette nummer af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om:

 • Beskæftigelsesreformen lægger op til, at jobcentrene skal intensivere anvendelsen af de virksomhedsrettede redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Ikke desto mindre er brugen af virksomhedspraktik og privat løntilskud faldet dramatisk. Læs Venstres Hans Andersens kommentar.
 • Interview med Jobcenterchef i København, Lise Valentin Bayer, om kommunens inddragelse af private aktører i beskæftigelsesindsatsen. Københavns Kommune bruger især private aktører på de områder, hvor man ikke selv har kompetencen.
 • Opfordring fra Jobrådgivernes Brancheforening til at kommunerne måler på de private aktørers indsats og kun samarbejder med de bedste.

Læs nyhedsbrevet her

02-02-2015: Generalforsamlingen 2015 har valgt Morten Kjeldgaard, AS3 Employment, som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peder Skov (Markman) som næstformand. Se hele bestyrelsen her.

Beskæftigelsespolitiske synspunkter og anbefalinger: Jobrådgivernes Brancheforening har formuleret en række beskæftigelsespolitiske synspunkter og anbefalinger.
Læs mere.

Nyhedsbrev, oktober 2014

I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse om Jobrådgivernes Brancheforenings syn på sygedagpengereformen i følgende artikler:

 • Et hæderligt stykke lovgivningsarbejde
 • Sygedagpengemodel med helbredsproblemer
 • Huller i sygedagpengereformen
 • Masser af brugbare værktøjer

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev, juni 2014

Jobrådgivernes Brancheforening er overvejende positiv over for beskæftigelsesreformen. Men der er dog også tidsler. I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler:

 • Kun en lille smule ukrudt
 • Beskæftigelsesreformen i hovedtræk
 • Useriøs beskæftigelsespolitik

Læs nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev - April 2014
De fleste kommuner samarbejder med private aktører. Det viser en medlemsundersøgelse, som brancheforeningen har gennemført i februar 2014. I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler:

 • Beskæftigelsespolitik med perspektiver
 • Private aktører er med overalt
 • KL sætter fokus på resultater
 • Nedturen endte i det rigtige job

Læs nyhedsbrevet her

04-04-2014: Epinion har for Jobrådgivernes Brancheforening lavet en måling af befolkningens holdning til frit valg i beskæftigelsesindsatsen. Resultatet er klart: 74 procent erklærer sig ’Meget enig’ eller ’enig’ i, at ledige frit bør kunne vælge at få hjælp fra en a-kasse, et jobcenter eller en privat virksomhed til at komme i job. Se undersøgelsen her.

05-02-2014: Generalforsamlingen 2014 har valgt Christina Grøntved, Alecto, som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peder Skov (Markman) som næstformand. Se hele bestyrelsen her.

Nyhedsbrev - December 2013
I dette nyhedsbrev finder du kommentarer og holdninger til den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet. Jobrådgivernes Brancheforening markerer sine standpunkter til f.eks. den uens sanktionering af ledige. I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler:

 • Når der er (lidt for meget) forskel på folk
 • En skarp grænse mellem uddannelse og opkvalificering
 • Kommunernes hemmelighed forstyrrer den fri konkurrence

Læs nyhedsbrevet her

20-11-2013: Uddybende notat vedrørende Rigsrevisionens beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nyhedsbrev - September 2013
I vores nyhedsbrev finder du en række kommentarer og holdninger til den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet. Jobrådgivernes Brancheforening markerer sine standpunkter til f.eks. nyttejobordningen. I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler:

 • Rigsrevisionen skyder skævt
 • Skift nyttejobbet ud med noget, der nytter
 • Vi skal også stille krav til jobcentret
 • Uddannelse skal gribes praktisk an
 • Gode forbindelser bliver til gode job
 • Sådan møder vi borgerne

Læs nyhedsbrevet her

21-08-2013: Notat vedrørende Rigsrevisionens beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske synspunkter og anbefalinger: Jobrådgivernes Brancheforening har for 2013 formuleret en række beskæftigelsespolitiske synspunkter og anbefalinger.

Læs mere.

07-02-2013: Generalforsamlingen har genvalgt Regitze Rose, AS3 Companies, som formand. Generalforsamlingen har ligeledes genvalgt bestyrelsen, der har konstitueret sig med Christina Grøntved, Alecto, som næstformand og Peder Skov, Markman, som kasserer. Se hele den nye bestyrelse her.

Jobrådgivernes Brancheforening har for 2012 udarbejdet 4 anbefalinger til en forbedring af beskæftigelsesindsatsen. Læs mere.

Epinion har i efteråret 2011 lavet en brugertilfredshedsmåling hos borgere i forløb hos medlemmer af Jobrådgivernes Brancheforeningen. Målingen viser bl.a., at 75 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Læs mere

LVU-forsøget starter 15. august 2011. Se projektbeskrivelse her.

10-02-2011: Generalforsamlingen har genvalgt Christina Grøntved, Alecto, som formand. Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig med Regitze Rose, AS3 Employment, som næstformand og Niels Peter Pedersen, Incita, som kasserer.

01-02-2011:  Jobrådgivernes Brancheforening hilser det meget velkomment, at de fire beskæftigelsesregioner nu genudbyder kontakt- og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige, undtagen ledige med en lang videregående uddannelse (Serviceudbud 2011)

Læs mere

15-01-2011: Beskæftigelsesministeren har taget 3 initiativer, der skal beskytte arbejdsløse mod dårlige, virksomhedsrettede tilbud.

Læs mere

12-01-2011: Beskæftigelsesministeren har fremlagt 46 forslag til afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

11-01-2011: Regeringen har i dag offentliggjort sin OPS-strategi.

Læs strategien

Læs alle